Translate

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

Đã mục ruỗng lắm rồi.Chế độ Cộng Sản Việt Nam bây giờ cũng đã mục ruỗng rồi. Những kẻ cầm đầu của đảng này hẳn nhiên cũng đã biết rõ điều đó.  Cũng bởi lý do đó, chúng nhìn ở đâu cũng thấy kẻ thù, nhìn ở đâu cũng sợ có kẻ chực lật đổ chúng .


Vừa rồi, chúng đã giáng những bản án quá sức nặng nề đối với những người tu tập ở Phú Yên là một ví dụ điển hình. Cũng giống như lối hành xử của Trung Cộng đối với những người Pháp Luân Công, những  thành viên của "công án Bia Sơn" đã bị những bản án không đúng đắn và thích hợp với cái gọi là tội trạng . Đây là bản án quá sức khắc nghiệt mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã phán quyết cho những thành viên giáo phái này. Nên nhớ rằng giáo phái này được thành lập năm 1969 tức là trước năm 1975 mục đích là cùng nhau tu tập và rèn luyện đạo pháp. Cứ sợ rằng họ tụ tập để bàn chuyện lật đổ chúng nên chúng đã phán những bản án phi nhân như vậy.

Thời gian gần đây, biết bao nhiêu người bị những án tù chỉ vì những lý do vớ vẩn. Một chế độ mà lối hành xử quá sức khắc nghiệt với người dân, chế độ đó chắc chắn sẽ không thể tồn tại lâu dài. Xem người dân trong nước như kẻ thù, chực là bắt bỏ tù, trong khi đối với kẻ thù truyền kiếp của dân tộc thì khúm na khúm núm sợ hãi, chúng đã đi đến sự tận cùng của  hèn hạ và ngu xuẩn. Càng sợ hãi và càng bắt nhiều người dân bỏ tù để thị uy thì ngày tàn của chúng lại càng mau tới gần hơn. Đây là quy luật tất yếu của lịch sử không thể đảo ngược được.

Phi Vũ
02/05/13

Không có nhận xét nào: